KATI SOLUCAN GÜBRESİ | BioKar Organik Solucan Gübresi
 

KATI SOLUCAN GÜBRESİ

BioKar

KATI SOLUCAN GÜBRESİ


-Tamamen bitkisel menşeli ürünlerden elde edilmiş, doğal ve organik bir gübredir. Bitkilerin parçalanma ve işlenmesi sonucu üretilen, organik madde içeriği yüksek, serbest aminoasitleri, vitamin, minarelleri ve bitkinin büyümesi için gerekli olan bitki besin elementlerini içeren organik yapıya sahiptir.

Ayrıca BİO-KOMPOST'u diğerlerinden ayıran en önemli özelliği tamamen bitkisel kökenli olmasıdır.

-Dengeli ve düzenli gübreleme ile:
•Birim alandan daha yüksek verim alınır.
•Ürünlerin kalitesi yükseltilir.
•Toprakta verimliliğin sürekliliği sağlanır ve kazanç sürekli hale gelir.
•Bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturulur.
•Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinler toprağa tekrar kazandırılır.

3 Form Olarak Uygulama Yapılır:
-Pelet - Granül -Toz

KATI SOLUCAN GÜBRESİ